Διεκπεραιώσεις ΚΤΕΟ

Στην ADC αναλαμβάνουμε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας  και την διεκπεραίωση του ΚΤΕΟ.

Από την ADC προσφέρονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Διεκπεραιώσεις αυτοκινητιστικών υποθέσεων, μεταβιβάσεις οχημάτων. Έχοντας γνώση την κρίση που περνάει ο κλάδος του αυτοκινήτου, προσπαθούμε να κατεβάσουμε τις τιμές, ώστε να μην υπάρχει μεγάλο κόστος αμοιβής για τις ταξινομήσεις και μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων.

Αναλυτικότερα παρέχονται υπηρεσίες διεκπεραίωσης:

  • Έλεγχος ΚΤΕΟ
  • Ενάριθμα, Ανάριθμα
  • Μεταβίβασης
  • Έκδοση άδειας κυκλοφορίας

Κατηγορία Οχήματος - Υποχρέωση για έλεγχο

  • Ι.Χ. Επιβατικό (αρχικός έλεγχος): Για 1η φορά στα 4 χρόνια από την ημερομηνία 1ης άδειας (με χρονικό περιθώριο από 3 εβδομάδες νωρίτερα έως 7 ημερολογιακές μέρες αργότερα).
  • ΙΧ Επιβατικό (περιοδικός έλεγχος): Κάθε 2 χρόνια με βάση την ημερομηνία ελέγχου του προηγούμενου δελτίου ΚΤΕΟ.
  • Ταξί & Εκπαιδευτικά (αρχικός και περιοδικός έλεγχος): Κάθε χρόνο από την ημερομηνία 1ης άδειας.
  • Φορτηγό έως 3,5 τόνους (αρχικός έλεγχος): Για 1η φορά στα 4 χρόνια από την ημερομηνία 1ης άδειας (με χρονικό περιθώριο από 3 εβδομάδες νωρίτερα έως 7 ημερολογιακές μέρες αργότερα).
  • Φορτηγό έως 3,5 τόνους (περιοδικός έλεγχος): Κάθε 2 χρόνια με βάση την ημερομηνία ελέγχου του προηγούμενου δελτίου ΚΤΕΟ.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search