Προδιαγραφές Καυσαερίων Πετρελαίου

 In Πετρελαιοκίνητα

Οι σύγχρονοι κανόνες αντιρρύπανσης, έθεσαν την αναγκαιότητα για μείωση των ρύπων των πετρελαιοκινητήρων. Έτσι η τελευταία θέσπιση νόμων για τα καυσαέρια (Euro 4), επιβάλλει την εφαρμογή Φίλτρου Σωματιδίων σε έναν πετρελαιοκινητήρα.

Φίλτρο Σωματιδίων

Το φίλτρο σωματιδίων με καταλυτική επίστρωση βρίσκεται τοποθετημένο στην ροή των καυσαερίων αμέσως μετά το τούρμπο…….

Δομή φιλτρου

Το φίλτρο σωματιδιών πετρελαίου αποτελείται από καρβίδιο του πυριτίου πάνω σε…..

Λειτουργία

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 3 επειδή τα κανάλια……

Για μεγαλύτερη διάρκεια του φίλτρου

α)λαδια με …..

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search