Προδιαγραφές Καυσαερίων Πετρελαίου

Οι σύγχρονοι κανόνες αντιρρύπανσης, έθεσαν την αναγκαιότητα για μείωση των ρύπων των πετρελαιοκινητήρων. Έτσι η τελευταία θέσπιση νόμων για τα καυσαέρια (Euro 4), επιβάλλει την εφαρμογή Φίλτρου [...]